Samotne rodzicielstwo książki – jak sobie pomóc

Życie potrafi bardzo dynamicznie zmieniać się, na co człowiek niejednokrotnie nie jest gotowy. Rozwód rodziców lub śmierć partnera to trudne sytuacje życiowe, które w istotny sposób mogą wpływać na stan psychiczny rodzica i dziecka. Nowa rzeczywistość wymaga od nas elastyczności, która w obliczu doświadczania nieprzyjemnych emocji może być trudna do osiągnięcia. Wsparciem może okazać się zasięgnięcie porad w postaci lektur z działu samotne rodzicielstwo książki.

Samotne rodzicielstwo po rozwodzie

Rozwód to ciężka sytuacja dla partnerów, co jest wzmagane koniecznością odwiedzania instytucji takich jak sąd. Po ustaleniu, który z partnerów będzie pełnił pieczę rodzicielską może okazać się to trudne. Dział samotne rodzicielstwo książki może pomóc opanować skomplikowane odczucia wewnętrzne oraz wzmocnić wiarę we własną sprawczość. O tym pisze m.in. w „Jak nie ranić własnego dziecka? O wychowaniu bez awantur.” Nicola Schmidt. Jej książka o samotnym rodzicielstwie uczy, jak rozumieć własne emocje, w jaki sposób dawać upust złości, która również niesie ze sobą pewien komunikat odzwierciedlający stan życia wewnętrznego jednostki oraz co dzieje się w mózgu dziecka, które jest świadkiem lub obiektem kłótni, co niestety bywa częste w sytuacji rozwodowej. 

Samotne rodzicielstwo a obowiązki

Umiejętność efektywnego zarządzania własnym czasem jest ogromnym odciążeniem w sytuacji samotnego rodzicielstwa. Jak nauczyć się jak najlepiej gospodarować własnym czasem, jak znaleźć możliwość realizowania siebie i swoich pasji w natłoku obowiązków omawia książka o samotnym rodzicielstwie Barry G. Ginsberg „Życie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad”. Jej maksymą jest „bez względu na to ilu członków liczy wasza rodzina – jesteście w stanie stworzyć zgrany zespół”. Poruszany jest w niej również temat sposobu rozmawiania z dzieckiem tak, by mogło zostać stworzone pole na silną i trwałą relację emocjonalną i pełnie zrozumienia.

Wypalenie a rodzicielstwo

W sytuacji, gdy czujemy się przemęczeni, bierzemy na siebie zbyt wiele i czujemy brak wsparcia ze strony otoczenia, może wystąpić u nas zjawisko wypalenia. Objawia się ono niechęcią do wykonywania codziennych czynności, wybuchami płaczu lub zalewającego gniewu. Tą tematykę porusza książka o samotnym rodzicielstwie Joanny Urszuli Lis „Solo, ale w ostrogach. Poradnik dla samotnych rodziców”. Autorka przybliża zjawisko wyczerpania rodzicielskiego, uczy jak stawiać granice oraz jak w zdrowy sposób znaleźć przestrzeń do dania upustu obciążającym emocjom.